Testy na drogy

Nová maturita Francúzsky jazyk Monitor testy
6,54

Nová maturita Francúzsky jazyk Monitor testy

Na 109 stranách publikácia ponúka študentom ukážky šiestich testov v dvoch úrovniach. Obsahuje Katalóg cieľových požiadaviek na študenta, ako aj presné inštrukcie, ako postupovať pri riešení testu. Výbornou pomôckou je kľúč a časť Stratégie riešenia, ktoré pomôžu pri voľbe správnej odpovede a záverečnom vyhodnotení testu.

Nová maturita Nemecký jazyk Monitor-testy
6,54

Nová maturita Nemecký jazyk Monitor-testy

Pripravujete sa dôkladne na maturitné skúšky? Chcete vedieť, čo bude od vás vyžadovať nová maturita? Viete, čo je Katalóg cieľových požiadaviek? Chcete si overiť svoje vedomosti formou testov? Chcete sa vyvarovať zbytočných chýb z nepozornosti? Zaujíma vás, ako sa bude vyhodnocovať váš maturitný test? Monitory: - pripravujú na externú časť maturitnej skúšky - rešpektujú požiadavky Rady Európy na novú maturitu - poskytujú testovacie techniky a rady, ako postupovať pri riešení jednotlivých úloh - obsahujú úlohy, ktoré sa odlišujú od testov, s ktorými sa stretávate v rôznych zbierkach a…

Jaká doopravdy jsi. Testy pro všechny správné holky
9,25

Jaká doopravdy jsi. Testy pro všechny správné holky

Jaká jsi? Snílek, vášnivka, požitkářka? Umíš být dobrou kamarádkou? Rozumíš klukům? Máš raději modernu nebo retro? Jsi paní Náročná, nebo si s ničím příliš nelámeš hlavu? Někdy je těžké se charakterizovat, ale rozhodně stojí za to, dozvědět se o sobě něco víc. V této knize najdeš spoustu různých testů, jejichž výsledek tě možná docela překvapí. Možná ani netušíš, jaké vlastnosti a schopnosti se v tobě skrývají. Ať už si s knihou zalezeš doma pod peřinu, nebo si ji vezmeš s sebou k vodě, anebo třeba pozveš kamarádky na domácí párty. O zábavu je s touto knihou plnou úžasných testů v každém…

Testy z angličtiny, úlohy s riešeniami a nahrávkami + 2CD
13,67

Testy z angličtiny, úlohy s riešeniami a nahrávkami + 2CD

Testovanie pomáha zistiť úroveň vedomostí, identifikovať slabé miesta a zároveň je vhodným motivačným faktorom pre ďalšie napredovanie. Publikácia obsahuje sto úloh na úrovni B2 (dobré jazykové vedomosti v bežnej komunikačnej sfére) a C1 (primerané jazykové vedomosti v profesijnej komunikačnej sfére), ktoré zahr­nujú široké spektrum spoločenskovedných tém, ekonómie aj prírodných vied. Zostavené sú tak, aby boli samovysvetľujúce a pre každého zrozumiteľné. Náročnosť úloh sa zvyšuje pos­tupne. Úvodné časti obsahujú úlohy zamerané na jednotlivé gramatické i lexikálne javy. Bez stresu si môžete…

Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 2
7,31

Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 2

zostavila Petra Augustinová Je pokračovaním 1. časti a mala by slúžiť predovšetkým na overenie si vlastných vedomostí. Testové otázky spracované v tejto časti publikácie vychádzajú z takých biologických disciplín, akými sú napr. molekulárna biológia, genetika, zdravý životný štýl – prevencia rôznych ochorení a zásady správnej životosprávy, ďalej biológia človeka, a to najmä anatómia, funkcia jednotlivých orgánových sústav – kostrovej, svalovej, krycej, nervovej, tráviacej, vylučovacej, reprodukčnej, zmyslovej a ich fyziológia. Tento značný rozsah časti odporúčaného gymnaziálneho učiva z…

Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 1
8,17

Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 1

zostavila Petra Augustinová Doplnková učebná literatúra slúži na overenie si vlastných vedomostí zo všeobecnej biológie.1 700 testových úloh sú vhodnou pomôckou pre študentov, ktorí sa chystajú na vysoké školy so širokospektrálnym biologickým zameraním, napríklad humánna a veterinárna medicína, farmácia či prírodné vedy. Predložené testové otázky vychádzajú z takých biologických disciplín, akými sú napr. evolučná biológia, história biológie, biológia ako veda, cytológia, všeobecné vlastnosti živých sústav, bakteriológia, virológia, fylogenéza, fyziológia, morfológia a systém rastlín, húb a…

Maturita z dejepisu + testy - Zuzana Pravdová
7,65

Maturita z dejepisu + testy - Zuzana Pravdová

Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu Publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín, svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám. Okrem faktov si všíma aj súvislosti, najmä prepojenie slovenských dejín so svetovými. Po každej kapitole nasledujú úlohy, ich správne riešenia sú zaradené na konci knihy. Súčasťou príručky je aj slovník historických pojmov. Test prístupný na www.priroda.sk umožní budúcim maturantom preveriť svoje nadobudnuté vedomosti.

Procvičovací testy z českého pravopisu - Radka Kneblová
2,79

Procvičovací testy z českého pravopisu - Radka Kneblová

Pomocí této útlé knihy si můžete otestovat svou znalost pravopisu českého jazyka. Procvičíte si pravopisné jevy, ve kterých se chybuje. Najdete zde 20 testů po 15 úkolech, jejichž zadání je voleno tak, abyste si vyzkoušeli různé typy otázek a úkolů. V řešení je uvedena nejen správná varianta odpovědi, ale také její bližší vysvětlení. Tato kniha je určena všem, kdo si chtějí zopakovat pravopis českého jazyka. Zvláště pomůže žákům 8. a 9. tříd základní školy a studentům středních škol. Díky způsobu zadání otázek a úkolů je vhodná pro ty, kdo se připravují na přijímací zkoušky na střední školu…

Testovanie 9 z matematiky – Testy pre 9 ročník ZŠ v MJ - Terézia Žigová
8,51

Testovanie 9 z matematiky – Testy pre 9 ročník ZŠ v MJ - Terézia Žigová

Testy z matematiky v maďarskom jazyku. Vyskúšajte si Testovanie 9 na nečisto! Pracovný zošit Testovanie 9 pre 9. ročník svojou koncepciou, formou a typom úloh pomáha žiakom osvojiť si zručnosti testovania, ktoré využijú na celoslovenskom testovaní deviatakov – Testovaní 9. Pracovný zošit zohľadňuje všetky tematické okruhy z matematiky, ktoré si majú žiaci osvojiť počas štúdia na ZŠ. Vydanie v maďarskom jazyku.