Ventilačnej jednotky

Heluz PLYN komínový komplet ø125mm, Výška komína 8,5 m
730,00

Heluz PLYN komínový komplet ø125mm, Výška komína 8,5 m

Systém obsahuje plastové vložky. Bez problémov odolávajú teplotám až 120 °C. Systém HELUZ PLYN je možné kombinovať s akýmkoľvek iným komínovým systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom. Maximálna vstupná teplota spalín 120 °C Požiarna odolnosť EI 60 Záruka 15 rokov   Doprava Video návody Stránka výrobcu   

Heluz PLYN komínový komplet ø110mm, Výška komína 6,5 m
566,00

Heluz PLYN komínový komplet ø110mm, Výška komína 6,5 m

Systém obsahuje plastové vložky. Bez problémov odolávajú teplotám až 120 °C. Systém HELUZ PLYN je možné kombinovať s akýmkoľvek iným komínovým systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom. Maximálna vstupná teplota spalín 120 °C Požiarna odolnosť EI 60 Záruka 15 rokov   Doprava Video návody Stránka výrobcu   

Heluz PLYN komínový komplet ø160mm, Výška komína 7,5 m
756,00

Heluz PLYN komínový komplet ø160mm, Výška komína 7,5 m

Systém obsahuje plastové vložky. Bez problémov odolávajú teplotám až 120 °C. Systém HELUZ PLYN je možné kombinovať s akýmkoľvek iným komínovým systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom. Maximálna vstupná teplota spalín 120 °C Požiarna odolnosť EI 60 Záruka 15 rokov   Doprava Video návody Stránka výrobcu   

Heluz PLYN komínový komplet ø160mm, Výška komína 8,5 m
812,00

Heluz PLYN komínový komplet ø160mm, Výška komína 8,5 m

Systém obsahuje plastové vložky. Bez problémov odolávajú teplotám až 120 °C. Systém HELUZ PLYN je možné kombinovať s akýmkoľvek iným komínovým systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom. Maximálna vstupná teplota spalín 120 °C Požiarna odolnosť EI 60 Záruka 15 rokov   Doprava Video návody Stránka výrobcu   

Heluz PLYN komínový komplet ø80mm, Výška komína 6,5 m
542,00

Heluz PLYN komínový komplet ø80mm, Výška komína 6,5 m

Systém obsahuje plastové vložky. Bez problémov odolávajú teplotám až 120 °C. Systém HELUZ PLYN je možné kombinovať s akýmkoľvek iným komínovým systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom. Maximálna vstupná teplota spalín 120 °C Požiarna odolnosť EI 60 Záruka 15 rokov   Doprava Video návody Stránka výrobcu   

Heluz PLYN komínový komplet ø80mm, Výška komína 7,5 m
590,00

Heluz PLYN komínový komplet ø80mm, Výška komína 7,5 m

Systém obsahuje plastové vložky. Bez problémov odolávajú teplotám až 120 °C. Systém HELUZ PLYN je možné kombinovať s akýmkoľvek iným komínovým systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom. Maximálna vstupná teplota spalín 120 °C Požiarna odolnosť EI 60 Záruka 15 rokov   Doprava Video návody Stránka výrobcu   

Heluz PLYN komínový komplet ø110mm, Výška komína 7,5 m
615,00

Heluz PLYN komínový komplet ø110mm, Výška komína 7,5 m

Systém obsahuje plastové vložky. Bez problémov odolávajú teplotám až 120 °C. Systém HELUZ PLYN je možné kombinovať s akýmkoľvek iným komínovým systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom. Maximálna vstupná teplota spalín 120 °C Požiarna odolnosť EI 60 Záruka 15 rokov   Doprava Video návody Stránka výrobcu   

Heluz PLYN komínový komplet ø110mm, Výška komína 8,5 m
664,00

Heluz PLYN komínový komplet ø110mm, Výška komína 8,5 m

Systém obsahuje plastové vložky. Bez problémov odolávajú teplotám až 120 °C. Systém HELUZ PLYN je možné kombinovať s akýmkoľvek iným komínovým systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom. Maximálna vstupná teplota spalín 120 °C Požiarna odolnosť EI 60 Záruka 15 rokov   Doprava Video návody Stránka výrobcu   

Heluz PLYN komínový komplet ø125mm, Výška komína 6,5 m
628,00

Heluz PLYN komínový komplet ø125mm, Výška komína 6,5 m

Systém obsahuje plastové vložky. Bez problémov odolávajú teplotám až 120 °C. Systém HELUZ PLYN je možné kombinovať s akýmkoľvek iným komínovým systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom. Maximálna vstupná teplota spalín 120 °C Požiarna odolnosť EI 60 Záruka 15 rokov   Doprava Video návody Stránka výrobcu   

Heluz PLYN komínový komplet ø160mm, Výška komína 6,5 m
700,00

Heluz PLYN komínový komplet ø160mm, Výška komína 6,5 m

Systém obsahuje plastové vložky. Bez problémov odolávajú teplotám až 120 °C. Systém HELUZ PLYN je možné kombinovať s akýmkoľvek iným komínovým systémom HELUZ vrátane celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty. Svojou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, ale aj prisávanie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom. Maximálna vstupná teplota spalín 120 °C Požiarna odolnosť EI 60 Záruka 15 rokov   Doprava Video návody Stránka výrobcu