Precízny časový spínač
13,09

Precízny časový spínač

S touto sadou máte možnosť zapnúť prístroje len s časovým ohraničením. Akonáhle stlačíte tlačidlo "zapnuté", relé sa aktivuje na nastaviteľný čas od cca 300 ms do cca 100 s. Po nastavenom čase sa relé opäť deaktivuje. Predčasné vypnutie je kedykoľvek možné stlačením tlačidla "Reset". Dobu zapnutia môžete zmeniť výmenou elektrolytického kondenzátora. Časový rozsah: 300 ms až cca 100 s Sada modulov s podrobným návodom na montáž