CPU AMD Ryzen 9 5950X 16core (3,4GHz) 100-100000059WOF

CPU AMD Ryzen 9 5950X 16core (3,4GHz) 100-100000059WOF
678,03

CPU AMD Ryzen 9 5950X 16core (3,4GHz) 100-100000059WOF

Ryzen séria 5000 100-100000059WOF