Mapa sveta – národy

Mapa sveta – národy
15,18

Mapa sveta – národy

Mapa sveta – Národy znázorňujúca umiestnenie rôznych národov prostredníctvom maňušiek Deti sveta.