METABO HWW 4000/25 G /600971000/

METABO HWW 4000/25 G /600971000/
154,80

METABO HWW 4000/25 G /600971000/

DOMÁCA VODÁREŇ . Pre automatické zásobovanie vodou, na polievanie záhrad, ťažbu základovej vody, ako aj ťažbu, vyčerpávanie a cirkuláciu čistej vody . Tlakový spínač pre automatickú aktiváciu vodárne pri väčšej potrebe vody