Života a tvorby

Snehom voňajú oblaky - Ján Beňo
9,03

Snehom voňajú oblaky - Ján Beňo

Výber z poviedkovej tvorby prozaika staršej generácie je 3. zväzkom edície Profily. Okrem próz prináša rozhovory s autorom, kritické ohlasy, dôkladný doslov a fotografickú prílohu zo života spisovateľa Jána Beňa.

Potopené duše
16,77

Potopené duše

Prinášame vizuálne aj literárne ukážky z novej aspektovskej čítanky Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia, ktorá predstavuje priekopnícky čin zásadného významu. Zostavila ju a úvodnou štúdiou vybavila literárna historička Andrea Bokníková. Výsledkom jej dlhodobého záujmu o poéziu prvej polovice 20. storočia je rozsiahly výber básnických textov z tvorby dvanástich výnimočných poetiek. Jedinečná čítanka prináša zabudnuté aj doposiaľ neobjavené básne spolu s ďalším textovým a obrazovým materiálom zo života a tvorby viac i menej známych mien. Je zdrojom…

Pamätnica Roka Ľudovíta Štúra 2005 - 2006 - Oľga Pavúková, Igor Válek
7,37

Pamätnica Roka Ľudovíta Štúra 2005 - 2006 - Oľga Pavúková, Igor Válek

Reprezentačná publikácia podáva súbor objavných štúdií o medzníkoch i "bielych miestach" Štúrovho života a diela. Jednotlivé kapitoly sú - okrem živých reportáží - doplnené hodnotnými príspevkami erudovaných literárnych historikov, múzejníkov i jazykovedcov, nechýbajú ani úryvky zo Štúrovej tvorby či citáty o Štúrovi a celom predmetnom významnom období moderných slovenských dejín. Dielo je vynikajúcou pomôckou pre študentov i pedagógov, bádateľov i širšiu intelektuálnu verejnosť.

Čas a (bez) čas - Jana Bodnárová
7,65

Čas a (bez) čas - Jana Bodnárová

Ďalšou novinkou z vydavateľstva Tranoscius, ktorá práve prichádza na knižný trh, je výber z literárnej tvorby Jany Bodnárovej s názvom Čas a (bez) čas. Ide o posledný – siedmy zväzok edície Profily, ktorú vo vydavateľstve vytvoril a editorsky viedol nedávno zosnulý Vladimír Petrík. Profilový výber Čas a (bez) čas je súborom poviedok, úryvkov a dlhších próz Jany Bodnárovej z kníh: Z denníkov Idy V., bleskosvetlo/bleskotma, Tiene papradia, Insomnia, Takmer neviditeľný, Náhrdelník/obojok. Z poézie sa do výberu dostali texty zo zbierky Z periférií. Čas a (bez) čas obsahuje tiež rozhovory a…

Dům bez pána / Půlnoční pacient - Egon Hostovský
14,10

Dům bez pána / Půlnoční pacient - Egon Hostovský

Svazek přináší dílo Egona Hostovského (1908—1973), předního autora psychologických a existenciálních románů a novel. Představuje autora charakteristickými prózami obou nejvýznamnějších období jeho tvorby — doby mezi světovými válkami, kdy se stal jedním z předních exponentů vlny psychologické prózy (Dům bez pána, 1937), a doby po druhé světové válce, v níž dospívá k reflexi absurdity lidské existence v moderním světě rozpadající se mezilidské komunikace a jednoznačné hodnotové orientace lidského života (Půlnoční pacient, 1959). Edici k vydání připravila Štěpánka Pašková, komentář napsal…

Ako spať na vode - Michaela Vankovicová
4,30

Ako spať na vode - Michaela Vankovicová

Táto zbierka je plná intímnej poézie debutujúcej poetky Michaely Vankovicovej, ktorá knihou vstupuje do literárno-čitateľského života s podporou Spolku slovenských spisovateľov v rámci Edície mladých slovenských autorov (EMSA) časopisu Dotyky. Obsahuje 54 krátkych, dobre sa čítajúcich básní, v ktorých autorka životné udalosti a vnútorné pocity originálnym spôsobom pretavuje do poetickej roviny. Emocionálny prejav tvorby odhaľuje dynamiku ženskosti, nezvádza k pesimizmu, prekvapuje pointou a nadľahčuje tému, ktorú podáva čitateľovi čo najzrozumiteľnejšie.

Alena Skálová - fenomén choreografie - Viktor Bezdíček, Pěkná Helena
12,08

Alena Skálová - fenomén choreografie - Viktor Bezdíček, Pěkná Helena

Publikace připravená k nedožitým 80. narozeninám choreografky, tanečnice a pedagožky Aleny Skálové, svým uměleckým působením spojené především s pražským souborem Chorea Bohemica, seznamuje poprvé souhrnně kulturní, uměleckou ale i širší veřejnost s touto výraznou osobností české kultury. Alena Skálová svým živým dílem ovlivnila pohled na lidové taneční umění tím, že sáhla hluboko k jeho historickým kořenům a objevila nová, dosud neznámá témata a umělecké zdroje. V jejich choreografickém a jevištním zpracování uplatnila svůj mimořádný choreografický talent a umělecký cit. O tom svědčí velké…

Zlatý věk - S Janem Tůmou o životě a díle
10,87

Zlatý věk - S Janem Tůmou o životě a díle

Kniha Zlatý věk s podtitulem s Janem Tůmou o životě a díle je záznamem tří setkání malíře a rozhlasového režiséra Jana Tůmy s malířem a grafikem Jiřím Anderlem na výstavě Panoptikum / Cabinet of curiosities v galerii Obecního domu v Praze 2016–2017, uspořádané k 80. narozeninám Jiřího Anderleho. Setkání nad reprezentativním výběrem obrazů a grafických listů, nabízejícím pohled na peripetie života a tvorby Jiřího Anderleho, určily také formální podobu knihy. Vedle rozhovorů a biografických vstupů jsou součástí textu úvahy, vyvolávané jednotlivými reprodukovanými díly. Společným jmenovatelem…

Južná pošta, Pomocník - Ladislav Ballek
9,99

Južná pošta, Pomocník - Ladislav Ballek

Výber z diela Ladislava Balleka prináša zbierku noviel Južná pošta a román Pomocník. Prózy dopĺňajú ukážky z autorovej esejistickej tvorby a časti z rozhovorov. Samostatný oddiel knihy tvoria kritické ohlasy na Ballekove prózy a úryvky z literárnovedných analýz a interpretácií jeho textov. V tomto súhrne – spolu s vysvetlivkami k novelám a k románu, s kalendáriom života a diela a s doslovom editorky – sa predstavuje autorský portrét spisovateľa, ktorý významne formoval podoby modernej slovenskej prózy najmä sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia a od deväťdesiatych rokov 20.…

Zdravý sedliacky rozum - Ján Zbojek
18,92

Zdravý sedliacky rozum - Ján Zbojek

V knihe Zdravý sedliacky rozum je predstavený ucelený systémový pohľad na stvorenie, podstatu a fungovanie sveta, života a človeka. Autor predstavuje podstatu zdravého sedliackeho rozumu, zákony stvorenia, riadenia a fungovania sveta, podstatu človeka a jeho úlohu vo vesmíre. Predstavuje aj základné princípy tvorby akejkoľvek skutočnosti a systémové nazeranie na tvorbu človeka. Zdravý sedliacky rozum je zaručený spôsob ako dosiahnuť plnohodnotný a spokojný život. Systémové nazeranie je návod na optimálne správanie človeka v bežných životných situáciách. V knihe sú praktické…