Života a tvorby

Snehom voňajú oblaky - Ján Beňo
9,03

Snehom voňajú oblaky - Ján Beňo

Výber z poviedkovej tvorby prozaika staršej generácie je 3. zväzkom edície Profily. Okrem próz prináša rozhovory s autorom, kritické ohlasy, dôkladný doslov a fotografickú prílohu zo života spisovateľa Jána Beňa.

Pamätnica Roka Ľudovíta Štúra 2005 - 2006 - Oľga Pavúková, Igor Válek
7,37

Pamätnica Roka Ľudovíta Štúra 2005 - 2006 - Oľga Pavúková, Igor Válek

Reprezentačná publikácia podáva súbor objavných štúdií o medzníkoch i "bielych miestach" Štúrovho života a diela. Jednotlivé kapitoly sú - okrem živých reportáží - doplnené hodnotnými príspevkami erudovaných literárnych historikov, múzejníkov i jazykovedcov, nechýbajú ani úryvky zo Štúrovej tvorby či citáty o Štúrovi a celom predmetnom významnom období moderných slovenských dejín. Dielo je vynikajúcou pomôckou pre študentov i pedagógov, bádateľov i širšiu intelektuálnu verejnosť.

Čas a (bez) čas - Jana Bodnárová
7,65

Čas a (bez) čas - Jana Bodnárová

Ďalšou novinkou z vydavateľstva Tranoscius, ktorá práve prichádza na knižný trh, je výber z literárnej tvorby Jany Bodnárovej s názvom Čas a (bez) čas. Ide o posledný – siedmy zväzok edície Profily, ktorú vo vydavateľstve vytvoril a editorsky viedol nedávno zosnulý Vladimír Petrík. Profilový výber Čas a (bez) čas je súborom poviedok, úryvkov a dlhších próz Jany Bodnárovej z kníh: Z denníkov Idy V., bleskosvetlo/bleskotma, Tiene papradia, Insomnia, Takmer neviditeľný, Náhrdelník/obojok. Z poézie sa do výberu dostali texty zo zbierky Z periférií. Čas a (bez) čas obsahuje tiež rozhovory a…

Dům bez pána / Půlnoční pacient - Egon Hostovský
14,10

Dům bez pána / Půlnoční pacient - Egon Hostovský

Svazek přináší dílo Egona Hostovského (1908—1973), předního autora psychologických a existenciálních románů a novel. Představuje autora charakteristickými prózami obou nejvýznamnějších období jeho tvorby — doby mezi světovými válkami, kdy se stal jedním z předních exponentů vlny psychologické prózy (Dům bez pána, 1937), a doby po druhé světové válce, v níž dospívá k reflexi absurdity lidské existence v moderním světě rozpadající se mezilidské komunikace a jednoznačné hodnotové orientace lidského života (Půlnoční pacient, 1959). Edici k vydání připravila Štěpánka Pašková, komentář napsal…

Ako spať na vode - Michaela Vankovicová
4,30

Ako spať na vode - Michaela Vankovicová

Táto zbierka je plná intímnej poézie debutujúcej poetky Michaely Vankovicovej, ktorá knihou vstupuje do literárno-čitateľského života s podporou Spolku slovenských spisovateľov v rámci Edície mladých slovenských autorov (EMSA) časopisu Dotyky. Obsahuje 54 krátkych, dobre sa čítajúcich básní, v ktorých autorka životné udalosti a vnútorné pocity originálnym spôsobom pretavuje do poetickej roviny. Emocionálny prejav tvorby odhaľuje dynamiku ženskosti, nezvádza k pesimizmu, prekvapuje pointou a nadľahčuje tému, ktorú podáva čitateľovi čo najzrozumiteľnejšie.

Alena Skálová - fenomén choreografie - Viktor Bezdíček, Pěkná Helena
12,08

Alena Skálová - fenomén choreografie - Viktor Bezdíček, Pěkná Helena

Publikace připravená k nedožitým 80. narozeninám choreografky, tanečnice a pedagožky Aleny Skálové, svým uměleckým působením spojené především s pražským souborem Chorea Bohemica, seznamuje poprvé souhrnně kulturní, uměleckou ale i širší veřejnost s touto výraznou osobností české kultury. Alena Skálová svým živým dílem ovlivnila pohled na lidové taneční umění tím, že sáhla hluboko k jeho historickým kořenům a objevila nová, dosud neznámá témata a umělecké zdroje. V jejich choreografickém a jevištním zpracování uplatnila svůj mimořádný choreografický talent a umělecký cit. O tom svědčí velké…

Južná pošta, Pomocník - Ladislav Ballek
9,99

Južná pošta, Pomocník - Ladislav Ballek

Výber z diela Ladislava Balleka prináša zbierku noviel Južná pošta a román Pomocník. Prózy dopĺňajú ukážky z autorovej esejistickej tvorby a časti z rozhovorov. Samostatný oddiel knihy tvoria kritické ohlasy na Ballekove prózy a úryvky z literárnovedných analýz a interpretácií jeho textov. V tomto súhrne – spolu s vysvetlivkami k novelám a k románu, s kalendáriom života a diela a s doslovom editorky – sa predstavuje autorský portrét spisovateľa, ktorý významne formoval podoby modernej slovenskej prózy najmä sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia a od deväťdesiatych rokov 20.…

Zdravý sedliacky rozum - Ján Zbojek
18,92

Zdravý sedliacky rozum - Ján Zbojek

V knihe Zdravý sedliacky rozum je predstavený ucelený systémový pohľad na stvorenie, podstatu a fungovanie sveta, života a človeka. Autor predstavuje podstatu zdravého sedliackeho rozumu, zákony stvorenia, riadenia a fungovania sveta, podstatu človeka a jeho úlohu vo vesmíre. Predstavuje aj základné princípy tvorby akejkoľvek skutočnosti a systémové nazeranie na tvorbu človeka. Zdravý sedliacky rozum je zaručený spôsob ako dosiahnuť plnohodnotný a spokojný život. Systémové nazeranie je návod na optimálne správanie človeka v bežných životných situáciách. V knihe sú praktické…

Fenomén Zamarovský - Ján Čomaj
8,94

Fenomén Zamarovský - Ján Čomaj

Kniha Fenomén Zamarovský a je pútavým vyrozprávaním života, ciest, poznávania a tvorby nášho klasika. Autor nielen dobre pozná Zamarovského literárne návraty do čias veľkých kultúr Blízkeho východu a do antiky, ale pátral aj po genéze starého zemianskeho rodu Zamarovských, po jeho stopách v Trenčíne, Bratislave a Prahe, stretával sa vari s každým, kto si na detstvo, mladosť a tvorivé roky V. Zamarovského mohol spomenúť. Keď k tomu prirátate rozprávačské schopnosti reportéra a spisovateľa Jána Čomaja, dostávate záruku dobrého čítania strhujúcej životnej mozaiky fenoména Zamarovského. Kniha je…

Kto proti osudu - Tomáš Winkler, Peter Štrelinger
10,23

Kto proti osudu - Tomáš Winkler, Peter Štrelinger

Kolekcia 34 citlivo beletrizovaných životopisných príbehov o slovenských spisovateľoch originálnym spôsobom sprítomňuje ich ľudské osudy, zaujímavo rozmotáva súvislosti tvorby a života a ponúka mnohé neznáme biografické fakty. Dielo Kto proti osudu vyšlo po prvý razv dvoch zväzkoch v rokoch 1976 a 1978. Po 35 rokoch od vydania diela pripravili autori prepracovanú a doplnenú reedíciu v jednom zväzku, ktorá konečne priznáva autorstvo Tomáša Winklera, pretože v časoch vrcholiacej normalizácie nesmel publikovať. Podobne ako v prvom vydaní, i teraz má kniha ambíciu stať sa zaujímavou pomôckou…