Mu jeho

Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda
9,00

Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda

Ancijáš je muflón. A nie hocijaký muflón, ale dobrosrdečný muflón kamionista. Nadovšetko miluje svoje tepláčiky a rád robí druhým radosť. Spolu s kamarátkou dážďovkou Milicou precestuje celý svet. Do Číny vezie klince na stavbu priehrady, na Čukotku ryžu, do New Yorku konzervované rybičky, do Ekvádoru nohavice, do Afriky cencúle, v Antarktíde zachraňuje veľrybie mláďa, v Egypte vylieči zábudlivú ťavu. Až sa nakoniec skoro celý rozdá. Pri záchrane zranenej muflónice takmer príde o život. Našťastie nakoniec všetko dobre dopadne.

Človek - jeho prítomnosť a budúcnosť - Štefan Murín
5,00

Človek - jeho prítomnosť a budúcnosť - Štefan Murín

Aj tretí zväzok výberu z pozostalosti Š. Murína dokumentuje široký diapazón ľudských, vedeckých i publicistických záujmov autora, ktorý jednoznačne prevyšuje rozhľadenosť priemerného inteligenta. Jeho myslenie sa bez problémov pohybuje vo vyšších sférach. Táto tretia kniha z pozostalosti by sa dala nazvať aj Denník mysliaceho človeka. Autor sa snažil o dodržanie zásady: Každý originálny písomný prejav musí mať svoju plastiku slova, a myšlienky. Pri hľadaní pravdy Š. Murín dospieval k istým záverom, ktoré akoby vo svojej životnej filozofii povýšil na axiómy. V priebehu času spresňoval ich…

Štefánik a jeho Giuliana objektívom archívov Talianska a Vatikánu - Miroslav Musil
12,00

Štefánik a jeho Giuliana objektívom archívov Talianska a Vatikánu - Miroslav Musil

V roku vyhlásenom ako Rok M. R. Štefánika, vyšla táto nová kniha Miroslava Musila, ktorý už 25 rokov systematicky „putuje po stopách“ tohto popredného Slováka našej histórie: „Štefánik a jeho Giuliana - objektívom archívov Talianska a Vatikánu“. Táto popularizačná aj osvetovo-dokumentárna kniha prináša nové pohľady aj autorove objavy o tejto osobnosti geniálneho bádateľa, diplomata, politika, veliteľa, s neodolateľnou charizmou voči politickým a vojenským partnerom, aj voči nežnému pohlaviu. Súbežne autor vyvracia šablóny a mýty o Štefánikovi, šírené amatérmi aj historikmi, ktorí sa v…

Můj pradědeček František Ferdinand - Příběh arcivévody Františka Ferdinanda očima jeho pravnučky Anity Hohenberg - Christiane Scholler, Anita Hohenber
14,00

Můj pradědeček František Ferdinand - Příběh arcivévody Františka Ferdinanda očima jeho pravnučky Anity Hohenberg - Christiane Scholler, Anita Hohenber

Nekonformní muž s mnoha plány do budoucna, důsledný stratég a nezlomná povaha: arcivévoda František Ferdinand byl v nesprávné době na nesprávném místě. Nejen 28. června 1914 v Sarajevu, nýbrž i ve století, v němž žil. Jeho tragický osud znamenal konec jedné epochy a zároveň začátek nové doby.Většinou jsme o tom četli jen obvyklé dějepisné texty. Jinak však události vypadají, když se slova ujme člen rodiny: Anita Hohenberg, pravnučka následníka trůnu, matka čtyř dětí, zámecká paní na Artstettenu. Žije a počíná si jednoznačně s orientací na budoucnost, zároveň však chce zachovat živou vzpomínku…